Solidna porcja nowości i rewolucja w wyglądzie UI to długo wyczekiwane zmiany.

Twórcy prowadzili dyskusje na temat tego, jak sprawić, by mapa Vikendi stała się bardziej ciekawa dla graczy od czasu, gdy w styczniu wprowadzili pierwsze zmiany dotyczące wyważenia przedmiotów na Vikendi. Po kilku testach wewnętrznych i sprawdzeniu opinii graczy, wprowadzono drugą regulację wyważenia na Vikendi.

Zmiany niebieskiej strefy: Aby polepszyć wrażenia związane z rozgrywką na Vikendi, początkowa bezpieczna strefa została umieszczona w bardziej zróżnicowanych miejscach, a czas oczekiwania między fazami niebieskiej strefy uległ skróceniu. Położenie początkowej bezpiecznej strefy w pierwszej fazie jest teraz bardziej zróżnicowane. Nieco skrócono czas oczekiwania niebieskich stref we wczesnej i późnej fazie. W związku z tym, łączny czas trwania meczu uległ skróceniu o 1 minutę i 30 sekund.

Dostosowanie pojawiania się pojazdów: Dostosowano pojawianie się pojazdów do nowych ustawień niebieskiej strefy: Pojawia się więcej pojazdów czterokołowych w porównaniu z motocyklami i skuterami śnieżnymi.

Dostosowanie pojawiania się przedmiotów: Poprawiono tempo pojawiania się broni, aby zwiększyć częstotliwość walki na średni i daleki zasięg. Wprowadzono również zmiany w dostępnych dodatkach i broniach, aby zaoferować graczom więcej opcji:

  • AR (karabinów szturmowych) będzie więcej o 35%.
  • DMR (karabinów wyborowych) będzie więcej o 98%.
  • SR (karabinów snajperskich) będzie więcej o 588%.
  • SMG (pistoletów maszynowych), strzelb, pistoletów i kusz będzie nieco mniej.
  • Dodatków będzie nieco więcej.
  • Silnie powiększających lunet będzie nieco więcej.

Zmiany wyważenia tajemnej jaskini: Ponieważ tajemna jaskinia nie jest już tajemnicą, dostosowano jej łup do innych obszarów na Vikendi. W jaskini nie będą się już pojawiać zrzuty. Dobrej jakości sprzęt spoza skrzyń nadal będzie się pojawiać w tym miejscu. Zwiększono różnorodność przedmiotów pojawiających się w jaskini.

Zmiany puli przedmiotów: Teraz na Vikendi pojawiają się MK47 Mutant, chwyt antypoślizgowy, podkładka pod kciuk i celownik laserowy. Z mapy znikną Win94 i R45.

@PUBG

Wprowadzono daleko idące zmiany interfejsu gry, o których przeczytacie poniżej.

Znacznik taktyczny na mapie: Dodano nowy znacznik taktyczny do użycia na mapie w 6 różnych sytuacjach (atak, niebezpieczeństwo, obrona, łup, przegrupowanie, pojazd). Każdy z graczy może mieć na mapie w danej chwili jeden znacznik. Znacznik taktyczny będzie wyświetlany na mapie świata, minimapie i kompasie tak samo, jak dotychczasowe znaczniki.

Ulepszenie celownika broni miotanej: Dodano nowy celownik przy używaniu broni miotanej, ułatwiający odróżnienie pozycji do rzutu spod ramienia i znad ramienia.

Ulepszenia minimapy: Na krawędzi minimapy będą teraz wyświetlane ikony i statusy członków drużyny znajdujących się poza obszarem minimapy. Ułatwi to ustalenie ich pozycji i stanu.

Ulepszenie interfejsu skoku ze spadochronem: Jest on teraz lepiej widoczny i składa się ze wskaźnika obecnej prędkości i bardziej szczegółowego wskaźnika wysokości. Dodano ikonę wskazującą swobodne spadanie członków drużyny z samolotu. Ikony statusu członków drużyny w fazie skoku ze spadochronem, które były wcześniej wyświetlane na mapie, są teraz widoczne w lewym dolnym rogu ekranu z innymi elementami interfejsu dotyczącymi członków drużyny.

Ulepszenie interfejsu pistoletu sygnałowego: Zmieniono celownik pistoletu sygnałowego. Teraz jest to okrąg, kiedy celuje się we właściwym miejscu do wezwania zrzutu lub opancerzonego UAZ-a. Błyskające zielone światło nie jest już widoczne, odkąd zrzut opuszcza samolot. Wcześniej świeciło się jeszcze przez 30 sekund po wylądowaniu zrzutu.

@PUBG

Skupiliśmy się na najważniejszych zmianach jakie wprowadza aktualizacja, jeśli jesteście ciekawi wszystkich nowości, to znajdziecie je tutaj.