Vulcan podsumowuje podróż Cloud9 po LCS: Upokarzające doświadczenie