W ambitnym posunięciu mającym na celu zabezpieczenie przyszłości e-sportu League of Legends (LoL), John Needham, prezes Riot Games ds. e-sportu, ogłosił kompleksowy plan mający na celu zmianę struktury finansowej swoich najważniejszych lig: LCK, LCS i LEC. Czerpiąc inspirację z sukcesu modelu e-sportowego Valorant, Riot Games zamierza wprowadzić podobny system podziału przychodów, aby wspierać bardziej zrównoważony ekosystem dla drużyn e-sportowych LoL.

Sukces Valorant wpływa na nowy model finansowy dla LoL Esports

Scena e-sportowa Valorant odnotowała niezwykły wzrost, częściowo dzięki franczyzowemu systemowi ligowemu i innowacyjnemu modelowi podziału przychodów. Uznając skuteczność tego podejścia, Riot Games planuje wdrożyć podobną strategię dla e-sportu LoL, koncentrując się na sprzedaży treści cyfrowych, a nie wyłącznie na umowach sponsorskich. Posunięcie to ma na celu zapewnienie długoterminowej rentowności e-sportu LoL poprzez stworzenie bardziej odpornego strumienia przychodów.

Plan Needhama: Nowy świt dla zrównoważonego rozwoju LoL Esports

John Needham przedstawił model, w którym drużyny LCK, LCS i LEC korzystałyby zarówno ze stałego stypendium, jak i udziału w przychodach generowanych ze sprzedaży treści cyfrowych LoL Esports. Model ten przenosi punkt ciężkości z tradycyjnej sprzedaży sponsorskiej na sprzedaż cyfrową, która jest mniej podatna na spowolnienia gospodarcze i oferuje większy potencjał przychodów. Propozycja Needhama obiecuje bardziej sprawiedliwy podział przychodów, mający na celu złagodzenie presji finansowej, z jaką boryka się wiele drużyn w ramach obecnego systemu.

GRP: Globalna inicjatywa podziału przychodów

Sercem planu Needhama jest Global Revenue Pool (GRP), mechanizm mający na celu dystrybucję cyfrowych przychodów LoL Esports pomiędzy drużyny. GRP dzieli się na trzy główne kategorie: General Shares, Competitive Shares i Fandom Shares, z których każda odpowiada na różne aspekty wkładu drużyny w ekosystem e-sportu LoL. Struktura ta nie tylko nagradza sukcesy w rywalizacji, ale także zachęca zespoły do kultywowania silnej bazy fanów i zwiększania obecności marki w społeczności.

Treści cyfrowe na czele przychodów LoL Esports

Riot Games planuje rozszerzyć swoją ofertę treści LoL Esports w grze, po sukcesie poprzednich inicjatyw, takich jak zawartość MSI/Worlds i skórki Worlds Winner. Te cyfrowe produkty nie tylko zaangażowały społeczność, ale także wygenerowały znaczne przychody, wspierając ogólną infrastrukturę e-sportową. Wraz z opracowywaniem nowych treści cyfrowych, fani wkrótce będą mieli więcej możliwości wspierania swoich ulubionych drużyn bezpośrednio w grze.

Nowa era dla modelu finansowego LoL Esports

Podczas gdy nowy model podziału przychodów Riot oferuje obiecującą przyszłość dla e-sportu LoL, wiąże się on z pewnym zastrzeżeniem: drużyny otrzymają 50% udziału w innych bezpośrednich przychodach (np. sponsoring, media) dopiero po tym, jak Riot odzyska swoje roczne inwestycje w LoL Esports. Warunek ten podkreśla zaangażowanie Riot w zrównoważony ekosystem e-sportu, zapewniając, że firma może nadal inwestować we wzrost i rozwój e-sportu LoL.

Ponieważ Riot Games przygotowuje scenę dla nowej ery e-sportu LoL, społeczność oczekuje dalszych szczegółów na temat wdrożenia tego przełomowego modelu finansowego. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, treściach cyfrowych i sprawiedliwym podziale przychodów, Riot zamierza zabezpieczyć przyszłość e-sportu LoL na nadchodzące lata.