Rekkles prowadzi T1 Challengers do zwycięstwa dzięki mistrzostwu ADC