W ekskluzywnym wywiadzie dla Dexerto, Gabriël „Bwipo” Rau, top laner FlyQuest i kluczowa postać League of Legends Championship Series (LCS), podzielił się spostrzeżeniami na temat swojej przerwy, powrotu i wizji przyszłości północnoamerykańskiego League of Legends. Po okresie autorefleksji i ponownej kalibracji, Bwipo powraca, deklarując, że jego drużyna może być katalizatorem pokonania długotrwałych przeszkód LCS, szczególnie na arenie międzynarodowej.

Przezwyciężanie zwątpienia w siebie i dążenie do doskonałości

Bwipo otworzył się na temat walki z zwątpieniem w siebie podczas swojej przerwy od profesjonalnej gry. Pomimo tego, że zawsze wiedział, że jest kompetentnym graczem, brak wyraźnej przewagi nad rówieśnikami sprawiał, że kwestionował swoje umiejętności. W tym roku Bwipo jest zdeterminowany, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do swoich umiejętności, dążąc do doskonałości w każdym aspekcie gry. Jego celem jest nie tylko wygrana, ale także kompleksowa dominacja, wyznaczając nowe standardy tego, co oznacza bycie najlepszym w swojej roli.

Rola dynamiki zespołu w osobistych osiągnięciach

Podkreślając znaczenie wsparcia zespołu, Bwipo pochwalił swoich kolegów z drużyny za ich rolę w jego odrodzeniu. Synergia w FlyQuest pozwoliła mu grać cierpliwie i celowo, przypominając jego szczytowe lata z Fnatic. Bwipo docenia wspólne wysiłki zespołu i zrozumienie gry, które umożliwiły mu wykonywanie efektownych zagrań, prezentując wysoki poziom wydajności, z którego jest znany.

Nowe podejście do celów i sukcesu

Zastanawiając się nad swoim wcześniejszym skupieniem się na krótkoterminowych zwycięstwach, Bwipo zmienił swoje nastawienie na osobistą poprawę i długoterminowy sukces zespołu. Podkreśla znaczenie wyznaczania wykonalnych celów, które przyczyniają się do ogólnej doskonałości, zamiast wąskiego skupiania się na natychmiastowych zwycięstwach. Takie podejście, według Bwipo, ma fundamentalne znaczenie dla budowania mistrzowskiego zespołu.

Zainspirowany: Katalizator zmian w NA

Bwipo wskazał Kacpra „Inspired” Słomę jako kluczową postać w podnoszeniu standardów rywalizacji we FlyQuest i szerszym LCS. Wpływ Inspireda wykracza poza indywidualne umiejętności, rzucając wyzwanie całemu zespołowi, aby przekroczył regionalne normy i zajął się strategicznymi i taktycznymi niedociągnięciami, które nękały północnoamerykańskie zespoły na arenie międzynarodowej.

Patrząc w przyszłość: FlyQuest na MSI i nie tylko

Mając na uwadze Mid-Season Invitational (MSI), Bwipo jest optymistą co do potencjału FlyQuest do wywarcia znaczącego wpływu. Czerpiąc motywację z międzynarodowych zawodów, chętnie udowodni możliwości swoje i swojego zespołu na światowej scenie. Dla Bwipo reprezentowanie Ameryki Północnej na międzynarodowych imprezach jest nie tylko zawodowym kamieniem milowym, ale także osobistym dążeniem do potwierdzenia swojej kariery i poświęceń poczynionych po drodze.