W przełomowym posunięciu w branży e-sportowej, brytyjska organizacja e-sportowa EXCEL Esports i hiszpańska firma e-sportowa Giants Gaming oficjalnie ogłosiły fuzję, dając początek nowej potędze o nazwie GIANTX. Strategiczna współpraca, ujawniona 14 grudnia, ma na celu skonsolidowanie mocnych stron obu podmiotów, ujednolicenie składów e-sportowych, zarządzania i zasobów, aby wywrzeć znaczący wpływ na globalną scenę.

Jednoczące siły: GIANTX powstaje z EXCEL Esports i Giants Gaming

Fuzja wiąże się z kompleksowym rebrandingiem, w ramach którego zespół EXCEL Esports LEC przekształca się w GIANTX, równolegle z podobną transformacją składu Giants VCT EMEA. Posunięcie to nie jest jedynie kosmetyczne, ponieważ organizacja zamierza wykorzystać tę fuzję, aby zwiększyć swój zasięg i dotrzeć do bardziej zróżnicowanej i globalnej publiczności. Przedsięwzięcie rozszerzy swój zasięg e-sportowy o hiszpańskie zawody LVP League of Legends i Game Changers, demonstrując zaangażowanie w odkrywanie nowych horyzontów.

Globalne ambicje i kontynuacja działalności

Pomimo fuzji, codzienne operacje firmy będą kontynuowane przez 60 pracowników pracujących w regionalnych siedzibach w Londynie i Maladze w Hiszpanii. Zarówno istniejące partnerstwa EXCEL, jak i Giants pozostaną nienaruszone po fuzji, zapewniając ciągłość i stabilność zaangażowanym organizacjom. Dzięki połączonej wiedzy obu podmiotów GIANTX jest gotowy do podjęcia nowych tytułów e-sportowych, sygnalizując ambitne zobowiązanie do pozostania w czołówce szybko ewoluującego krajobrazu e-sportowego.

Synergia przywództwa: Współzarządzający Tim Reichert i José Díaz u steru

Kierownictwo nowego podmiotu, GIANTX, będzie połączeniem kadry kierowniczej zarówno z EXCEL, jak i Giants. Na czele organizacji staną współzarządzający Tim Reichert, były dyrektor generalny EXCEL, oraz José Díaz, poprzedni dyrektor generalny Giants. Oczekuje się, że współpraca ta połączy najlepsze praktyki i strategiczną wizję obu podmiotów, zapewniając płynne przejście i skuteczne zarządzanie.

Wizja i przyszłe przedsięwzięcia GIANTX

Tim Reichert, komentując fuzję, wyraził entuzjazm dla ujednoliconej wizji, którą GIANTX zamierza wprowadzić do krajobrazu e-sportu. Stwierdził: „Podczas gdy EXCEL i Giants Gaming są liderami na różnych rynkach, razem stworzyliśmy jasną i ujednoliconą wizję, która zaoferuje naszym partnerom nowe i różnorodne możliwości poprzez poszerzenie naszej globalnej publiczności, a także optymalizację naszych strategii konkurencyjnych wśród naszych składów”.

Strategiczne inwestycje: Grupa JRJ pozostaje kontrolującym udziałowcem

Pod względem własności, JRJ Group, która nabyła większościowy pakiet udziałów w EXCEL w 2018 roku wraz z TOMS Capital, pozostanie kontrolującym udziałowcem nowo utworzonej spółki. Ten ruch podkreśla strategiczne i finansowe wsparcie fuzji, podkreślając wiarę w potencjalny sukces i wpływ GIANTX na ekosystem e-sportu.

Wstrząs w branży: Trend fuzji trwa

Ta fuzja oznacza drugą znaczącą konsolidację w społeczności e-sportowej, po ogłoszeniu fuzji G2 Esports i Version1 w dniu 5 grudnia. Wraz z ewolucją krajobrazu e-sportowego, te strategiczne współprace oznaczają tendencję do tworzenia silniejszych i bardziej zróżnicowanych podmiotów, aby poruszać się po dynamicznej i konkurencyjnej branży.