Niejasne powiązania finansowe Fnatic oraz G2 Esports rodziły wiele pytań, społeczność starała się dotrzeć do sedna sprawy, mówiono także o kompletnym wykluczeniu organizacji z rozgrywek ligowych, podobnie jak w sprawie TDK i Renegades.

Riot Games w celu rozjaśnienia sytuacji przyjrzało się sprawie i wydało oficjalne oświadczenie dotyczące europejskich drużyn i ich finansów. Jens Hilgers to inwestor, który ma szerokie powiązania w esporcie – jego pieniądze trafiają nie tylko na scenę League of Legends. Jedną z organizacji, w której ma udziały jest G2 Esports. Niedawno Hilgers udzielił pożyczki Sannpa Ltd – przedsiębiorstwu, które jest właścicielem Fnatic Ltd i Fnatic Gear Ltd. Celem tego manewru było sfinansowanie nowej linii produktów Fnatic Gear. Jako zabezpieczenie w sytuacji, w której Sannpa Ltd nie byłaby w stanie spłacić kredytu, inwestor otrzymałby udział w obu firmach, które do niej należą. Nie oznacza to, że Hilgers bezpośrednio stał się właścicielem Fnatic, lecz mogłoby się tak stać, jeśli Sannpa Ltd nie uda się spłacić pożyczki.

Sposób w jaki skonstruowana jest umowa w sprawie kredytu, a także fakt, że Jens Hilgers jest udziałowcem w G2 Esports powoduje, że tworzy się potencjalna finansowa zależność pomiędzy tą drużyną, a  Fnatic. Jest to naruszenie zasad Riot Games, dlatego obie strony zostały powiadomione o złamaniu regulaminu, a także postawiono im ultimatum – umowa dotycząca pożyczki ma zostać rozwiązana, lub Hilgers ma pozbyć się udziałów w G2 Esports. W sytuacji niezrealizowania kary obie organizacje zostałyby wykluczone z rozgrywek.