100 Thieves i Crocs nawiązują współpracę po grzywnie LCS