Kolejna aktualizacja, której motywem przewodnim są poprawki do niedawno wprowadzonej Panoramy. Tym razem większość z nich dotyczy trybu obserwatora.

[Game State Information]

 • Dodano wsparcie dla informacji bomby w GSI.
 • Dodano wsparcie dla wolnej kamery obserwatora.
 • Dodano wsparcie dla wyników rund meczu.

[Perfect World]

 • Naprawiono problemy z dźwiękiem.

[Dźwięk]

 • Poprawiono jakość rozmów w poczekalni.

[Panorama]

 • Dodano komendę cl_drawhud_specvote aby wyłączyć głosowanie w trybie obserwatora.
 • Naprawiono nazwy map, które niepoprawnie pokazywały się w panelu głosowania po chińsku.
 • Poprawiono pozycję panelu obserwatora w różnych skalowaniach interfejsu.
 • Naprawiono niepokazujące się ikony zakładników pod radarem jeżeli opcja cl_hud_bomb_under_radar była ustawiona na 0.
 • Czat oraz panel czatu głosowego został zmieniony w trybie obserwatora.
 • Naprawiono nazwy graczy nachodzące na inne elementy interfejsu.
 • Wartości cl_radar_icon_scale_min i max zostały zwiększone do 1.25.
 • Dodano komendę spec_cameraman_set_xray.
  Tabela wyników:
 • Naprawiono tabelę dla graczy powyżej 20.
 • Naprawiono niepoprawne przewijanie dla serwerów z dużą ilością graczy.
 • Naprawiono problem wydajności, gdy liczba rund przekroczyła 30.
 • cl_mute_enemy_team pokazuje się teraz na awatarach.