Valve po raz kolejny zostało zmuszone do ustalenia nowych zasad w sferze wymiany skinami. Od dziś klucze kupione w CS:GO nie mogą zostać sprzedane na rynku społeczności.

[Różne]

  • Dodano restrykcje na wymianę i sprzedaż kluczy zakupionych w grze (więcej szczegółów poniżej).
  • Telegraficzny skrót: Od dziś klucze nie mogą zostać wymieniane pomiędzy kontami oraz nie mogą być sprzedawane na rynku społeczności. Klucze, które dotychczas mogły być sprzedane, nie ulegną zmianie i wciąż mogą być sprzedawane i wymieniane.
  • Naprawiono interfejs, który czasem wyświetlał złą rzadkość broni.

[Danger Zone]

  • Naprawiono błąd, który powodował unikanie obrażeń od strefy w Danger Zone poprzez ustawienie nielegalnego nicku.
  • Od teraz gdy dron rozpocznie protokół samozagłady nie będzie mógł podnosić ładunku.

Nowe zasady sprzedaży i wymian kluczami:

  • Od dziś klucze CS:GO zakupione w głównym menu gry nie mogą opuścić konta, na którym dokonano zakupu, czyli nie mogą zostać wymienione oraz odsprzedane.
  • Zmiana nie wpływa na klucze, które zostały zakupione do aktualizacji – te wciąż mogą być sprzedawane i wymieniane.
  • Powodem tych zmian są potężne, ogólnoświatowe firmy, które upłynniały swoje nielegalne wpływy w kluczach CS:GO. Domniema się, że większość kluczy, które skończyły na wymianie lub odsprzedaży zostały sfinansowane z nielegalnego źródła. Dlatego właśnie podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych zasad.
  • Dla zdecydowanej większości społeczności, która kupuje klucze wyłącznie po to by otworzyć skrzynkę – nic się nie zmieniło.