Niewielka i niespodziewana wtorkowa aktualizacja przyniosła nam zmiany na… mapie Jungle w trybie Danger Zone.

[Różne]

 • Poprawiono drzewko decyzyjne botów z tarczą balistyczną.
 • Język gry może zostać zmieniony w opcjach w menu gry.
 • Dodano wsparcie dla języków: Greckiego, Hiszpańskiego i Wietnamskiego.
 • Poprawiono okienka głosowania.

[Mapy]

Jungle:

 • Przerobiono wieżę radiową (dostępne są tylko dwa pierwsze piętra).
 • Dodano kilka nowych budynków w okolicach bety, APC, wieży radiowej, charlie.
 • Poprawiono potykanie się na mapie.
 • Dodano więcej rekwizytów w wielu miejscach aby zamknąć przestrzenie.
 • Dodano więcej skrzyń.
 • Poprawiono przegląd mapy.
 • Zredukowano wielkość trawy.
 • Zmniejszono gęstość mgły.
 • Zmieniono oświetlenie w kilku miejscach.