Podróż NICKMERCS w Apex Legends kończy się wraz z rozwiązaniem Tripods