1. Turniej LG StarCraft 2 LAN Tournament

1.1 Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
1.2. Turniej odbywał się będzie na imprezie ESPORT NOW w dniach 28-29 maja 2016
1.3. Ilość miejsc: 64
1.4. Zapisy na turniej odbywać się będą na stoisku LG 28 maja od 10:30 do 11:15
1.5. Turniej podzielony zostanie na trzy fazy, w ramach których działać będą inne formaty.
a) Faza I, RO:64 – rozgrywki grupowe (8 grup po 8smiu graczy), format Round Robin BO1
b) Faza II, RO:32 – rozgrywki grupowe (8 grup po 4ch graczy), format GSL Double Elimination
c) Faza III, od RO:16 aż do finałów – rozgrywki w formacie Single Elimination, BO:3 prócz półfinałów
które odbędą się w formacie SE, BO:5 oraz finałów które odbędą się w formacie SE, BO:7
1.6. Obowiązujący na turnieju map pool jest zgodny z aktualnym map poolem używanym w ramach
rozgrywek ladderowych. Obecny map pool to: Dusk Towers, Frozen Temple, King Sejong Station LE, Ruins
of Endion, Ulrena, Frost LE, Invader LE.
a) W rozgrywkach pierwszej fazy map pool zostaje ograniczony do trzech map, tj. Frozen Temple,
Dusk Towers oraz Frost LE

2. Mecze

2.1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej
godności.
2.2. W wypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z
turnieju.
2.3. Aby uniknąć podglądania przeciwników który usiedliby obok, oraz aby ułatwić organizację, w fazach
grupowych gracze zawszę będą rozdzieleni w następujący sposób: Grupa A siadać będzie przy komputerach
z nieparzystą liczbą. Grupa B siadać będzie przy komputerach z parzystą liczbą, itd.
2.4. Przed rozpoczęciem spotkania gracze zobowiązani są do zbanowania i wybrania map na których grają.
Będzie się to odbywało różnie w zależności od fazy turnieju.
a) Banować zacyzna osoba zajmująca wyższą pozycję w drabince. Gracz A banuję jedną mapę,
następnie gracz B banuję drugą mapę. Mecz rozgrywany jest na trzeciej, pozostałej mapie.
b) Banować zacyzna osoba zajmująca wyższą pozycję w drabince. Podobnie jak wyżej, z tym że
gracze banują mapy dopóki nie zostaną trzy mapy. Następnie gracz A wybiera pierwszą mapę na
której odbędzie się rozgrywka, później mapę wybiera gracz B, ostatnia mapa rozgrywana jest na
ostatniej, pozostałej mapie.
c) Pierwszą mapę wybiera gracz na wyższej pozycji drabinki, następną wybiera gracz drugi. Dzieję
się tak, dopóki nie zostanie wyłoniony zwycięzca.
2.5. Godziny rozgrywek podane na harmonogramie znajdującym się na stoisku są godzinami orientacyjnymi,
turniej może zostać przyśpieszony jeżeli rozgrywki odbedą się szybciej niż zaplanowano.
2.6 Każdy gracz zoobowiązany jest do obecności na specjalnie przygotowanym kanale „ESPORT NOW” w
kliencie gry StarCraft II: Legacy of The Void.
2.7 Nie dozwolona jest zmiana rasy w trakcie trwania jednego BO, dopuszczalna jednak pomiędzy RO.
2.8. Pierwszego dnia turnieju odbywają się rundy Ro64, Ro32, Ro16. Drugiego dnia obydwa się ćwierćfinał,
półfinał i finał
a) Jeżeli mecze w dniu pierwszym odbędą się szybciej niż zaplanowane, dopuszczone jest
rozegranie ćwierćfinału dnia pierwszego.
2.9. Spotkania z całych rozgrywek streamowane będą na żywo na kanale www.twitch.tv/emstarcraft
2.10. Dopuszczalne jest maksymalnie 15 minutowe opóźnienie przed pierwszą rundą danego dnia. W
związku z ciągłym formatem turnieju, dalsze spóźnienia nie są przewidziane.
2.11. Jeżeli zawodnik zostanie rozłączony z serwerem (dc) w czasie przebywania w lobby gry, rundę należy
powtórzyć.
2.12. Po zakończeniu rozgrywki gracze informują Koordynatora o wyniku spotkania poprzez uniesienie dłoni
i poczekanie na nadejście Koordynatora i przekazanie wyników.
2.13. Wszystkie pojedynki są rozgrywane za pośrednictwem klienta StarCraft II: Legacy of The Void poprzez
założenie gry dowolnej, po uprzednim dodaniu przeciwnika do listy przyjaciół.
2.14. Jeżeli caster wyrazi życzenie komentowania danego meczu, to on zakłada mecz i zaprasza do niego
graczy.
2.15. Wulgarne zachowanie i bezpodstawne obrażanie przeciwników będzie odpowiednio karane

3. Nieuczciwa gra

3.1. Zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów trzecich
wpływających na rozgrywkę.
3.2. Oszukiwanie podczas meczu będzie oznaczało usunięcie gracza z turnieju.

4. Nagroda

4.1. Nagrody za turniej LG StarCraft II LAN Tournament wyglądają następująco:
1 miejsce – 500 PLN + monitor LG 25UM58
2 miejsce – 400 PLN
Wszystkie należności podatkowe leżą po stronie organizatora, którym jest FantasyEXPO Sp.z o.o.
Każdy gracz biorący udział w turnieju zgadza się na oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku do celów marketingowych:
Wyrażam zgodę na bezterminowe korzystanie przez FantasyExpo Challenge Sp z o.o. wizerunku do celów
marketingowy, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl oraz www. https://esportnow.pl/
przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę. Osoba/użytkownik wyraża zgodę na
wykorzystanie przez administrację swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz
reklamowych
FantasyExpo Challenge Sp z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym
zwłaszcza obejmujących:
a. Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl
www. https://esportnow.pl/ oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,

https://www.facebook.com/esportnowpl/

b. Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo
Challegne Sp. Z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja,witryny, materiały PR,
materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)
c. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Partnera na terytorium Rzeczpospolitej (z zastrzeżeniem sieci
Internet).